Zmluvy

by admin

zverejnené:  27.01.2023

LICENCNA ZMLUVA – 3W Slovakia s.r.o

zverejnené:  27.01.2023

Dodatok c.3 k Zmluve o sluzbach vo verejnom zaujme – DPMP a.s

zverejnené:  20.01.2023

Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych sluzieb – Slovak Telekom

zverejnené: 17.01.2023

Zmluva o reklame – Profesionalny register

zverejnené: 21.12.2022

Zmluva o prevode vypoctovej techniky c. ZLP-VT-2021-0625

zverejnené: 29.11.2022

Dodatok c.1 k Zmluve zo dna 21.09.2021 – Ing. arch. Ducay

zverejnené: 29.11.2022

Zmluva o vykone spravy – Bytove druzstvo

zverejnené: 11.11.2022

Prikazna zmluva – ProEngi

zverejnené: 04.11.2022

Zmluva o beznom ucte – Prima banka – Bytovy dom

zverejnené: 20.10.2022

Dodatok c.2 k Zmluve o dielo c.ZM-KO-OD-19-1011 2019 – KOSIT EAST

zverejnené: 03.10.2022

Kupna zmluva – Ivanko Jozef

zverejnené: 13.09.2022

Zmluva o dielo – Ing. Rudolf Novotny – DRUPROJEKT IPZ PRESOV

zverejnené: 28.07.2022

Dodatok c.2 ku Kupnej zmluve c.2-2020

zverejnené: 28.07.2022

KUPNA ZMLUVA STAV-MAJO

zverejnené: 29.06.2022

Zmluva o prevode vypoctovej techniky – DEUS

zverejnené: 29.06.2022

Zmluva o zriadeni vecneho bremena c.1224-VSD-2022

zverejnené: 29.06.2022

Dodatok c.1 ku Kupnej zmluve c.2-2020

zverejnené: 29.06.2022

Dodatok c.3 ku Kupnej zmluve c.1-2020 zo dna 23.01.2020

zverejnené: 29.06.2022

Dodatok c.1 ku Kupnej zmluve zo dna 23.01.2020

zverejnené: 04.04.2022

Dodatok c.1 k Zmluve o dielo c.ZM-KO-OD-19-1011 2019 KOSIT EAST

zverejnené: 09.03.2022

Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku – PPA

zverejnené: 07.03.2022

Zmluva o dielo – ZED-stav

zverejnené: 16.02.2022

Dodatok c.2 ku Kupnej zmluve c.1-2020

zverejnené: 02.02.2022

Navrh poistnej zmluvy c.1009900952 – Kooperativa

zverejnené: 25.01.2022

Dohoda c.21-37-054-717 – Urad prace socialnych veci a rodiny Pr

zverejnené: 13.01.2022

Ramcova zmluva c. BIO2022-PO1000 – ESPIK Group

zverejnené: 29.12.2021

Dodatok c.2 k Zmluve o sluzbach vo verejnom zaujme – DPMP

zverejnené: 29.12.2021

Zmluva o zdruzenej dodavke elektriny – SPP r.2021

zverejnené: 06.12.2021

Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb r.2021

zverejnené: 03.12.2021

Navrh poistnej zmluvy c.4619008542 Dodatok c.1 KOOPERATIVA

zverejnené: 02.12.2021

Zmluva o dodavke plynu – SPP r.2021

zverejnené: 24.11.2021

Poistna zmluva – urazove poistenie ziakov r.2021

zverejnené: 23.11.2021

Kupna zmluva – ARDSYSTEM

zverejnené: 21.09.2021

Zmluva o dodavke prac na uzemnoplanovacej dokumentacii

zverejnené: 16.06.2021

Zmluva o zriadeni vecneho bremena 0491-VSD-2021

zverejnené: 18.05.2021

Zmluva o zriadeni vecneho bremena c.0435-VSD-2021

zverejnené: 06.05.2021

Prikazna zmluva PhDr. Miroslav Turcan 2021

zverejnené: 15.04.2021

Dodatok c.1 k zmluve o dielo c.O21-20170033 Slovanet

zverejnené: 29.03.2021

Kupna zmluva – Slovak Telekom

zverejnené: 23.03.2021

Prikazna zmluva c.16-VO-01-2021-POI

zverejnené: 23.03.2021

Prikazna zmluva c.10-VO-01-2021-EL-KSVO

zverejnené: 23.03.2021

Prikazna zmluva c.08-VO-01-2021-PL-KSVO

zverejnené: 18.03.2021

Dodatok c.1 k zmluve o vypozicke – Statisticky urad SR

zverejnené: 22.02.2021

Zmluva o poskytovani sluzieb – FNsP J.A.Reimana Presov

zverejnené: 17.02.2021

Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb – Slovak Telekom MS

zverejnené: 17.02.2021

Zmluva o zriadeni vecneho bremena – VSD

zverejnené: 07.01.2021

DPMP – Dodatok c.1 k Zmluve o sluzbach vo verejnom zaujme

zverejnené: 18.12.2020

Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb 2020

zverejnené: 17.12.2020

DOHODA c.20-37-54X-135

zverejnené: 14.12.2020

Zmluva o uzavreti buducej kupnej zmluvy vec. bremeno VSD

zverejnené: 30.11.2020

Zmluva o vypozicke – Statisticky urad SR

zverejnené: 19.11.2020

Zmluva c.0124-PRB-2020 o poskytnuti dotacie na obstar. tech

zverejnené: 19.11.2020

Zmluva c.0123-PRB-2020 o poskytnuti dotacie na obstar. najomnyc

zverejnené: 19.11.2020

Zmluva o spracuvani osobnych udajov kamerovym systemom

zverejnené: 06.11.2020

SFRB – Zalozna zmluva c.700-52-2020

zverejnené: 04.11.2020

Ramcova zmluva o refakturacii a nakupe elektrickej energie-VVS

zverejnené: 26.10.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych sluzieb – Slovak Telek

zverejnené: 23.10.2020

Zmluva o navratnej financnej vypomoci – Ministerstvo financii SR

zverejnené: 23.10.2020

Kupna zmluva – p. Stopko

zverejnené: 19.10.2020

Zmluva o uvere c.40-014-20 Prima banka Slovensko

zverejnené: 14.10.2020

Zmluva o uvere c.700-52-2020 SFRB

zverejnené: 14.10.2020

Zmluva o uvere c.700-48-2020 SFRB

zverejnené: 14.10.2020

Zmluva o uvere c.700-47-2020 SFRB

zverejnené: 14.10.2020

Zmluva o postupeni prav a povinnosti stavebnika-OZ Pod Roven

zverejnené: 14.10.2020

Zmluva o najme pozemkov – OZ Pod Roven

zverejnené: 06.10.2020

Poistna zmluva – urazove poistenie ziakov

zverejnené: 02.09.2020

Dodatok c.2 ku Zmluve o uzavreti buducej kupnej zmluvy STAV-MAJ

zverejnené: 02.09.2020

Dodatok c.1 ku Kupnej zmluve c.1-2020

zverejnené: 26.08.2020

KUPNA ZMLUVA c.3-2020 JASTA Slovakia

zverejnené: 17.08.2020

Zmluva o zriadeni vecneho bremena – Mgr. Kostelnik

zverejnené: 05.08.2020

Zmluva o buducej Zmluve o zriadeni vecneho bremena OZ Na Kruhu

zverejnené: 05.08.2020

Zmluva o poskytovani kvalifikovanych doveryhodnych sluzieb

zverejnené: 04.06.2020

Prikazna zmluva PhDr. Miroslav Turcan 2020

zverejnené: 11.05.2020

Zmluva c.0826-VSD-2020 – Vychodoslovenska distribucna

zverejnené: 04.05.2020

Zmluva CVC – GKA r.2020

zverejnené: 04.05.2020

Zmluva CVC – ELBA r.2020

zverejnené: 04.05.2020

Zmluva CVC – Mesto Presov r.2020

zverejnené: 04.05.2020

Zmluva CVC – Jana Pavla II r.2020

zverejnené: 07.04.2020

Zmluva o dodavke plynu – SPP

zverejnené: 24.02.2020

Zmluva o spracuvani osobnych udajov – Obec Petrovany

zverejnené: 31.01.2020

Zmluva o poskytn. navratnych fin. prostriedkov obci – SLOVANET

zverejnené: 28.01.2020

KUPNA ZMLUVA c.2-2020 – Marian Mizerak

zverejnené: 28.01.2020

KUPNA ZMLUVA c.1-2020 – Marian Mizerak

zverejnené: 28.01.2020

KUPNA ZMLUVA – Korekting

zverejnené: 24.01.2020

DODATOK c.1 ku zmluve o uzavreti bud. KZ – STAV-MAJO

zverejnené: 08.01.2020

Zmluva o sluzbach vo verejnom zaujme – DPMP

zverejnené: 30.12.2019

zmluva o budcej kpnej zmluve stav-majo

zverejnené: 19.12.2019

Zmluva o dielo – KOSIT EAST

zverejnené: 19.12.2019

Zmluva o dielo – MARO

zverejnené: 19.12.2019

Zmluva o poskytnuti sluzieb – audite uctovnej zavierky obce Ter

zverejnené: 11.12.2019

Kupna zmluva – vodovod a kanalizacia Priecne

zverejnené: 02.12.2019

Zmluva o poskytnuti dotacie na podporu rozvoja sportu na r. 2019

zverejnené: 07.12.2019

Dodatok c.1 k zmluve o najme – Rimkat. farnost

zverejnené: 21.10.2019

zmluva o dielo – mt group sro

zverejnené: 21.10.2019

Zmluva o grantovom ucte – Prima banka

zverejnené: 03.10.2019

Zmluva o spolupraci – creART

zverejnené: 11.09.2019

Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku – kamerov

zverejnené: 17.07.2019

Zmluva o spolufinancovani CVC GKA 2019

zverejnené: 25.06.2019

Dohoda 19-37-010-55

zverejnené: 21.06.2019

Zmluva o spolufinancovani CVC Mesto Presov 2019

zverejnené: 14.06.2019

Zmluva – spolufinancovanie CVC Jana Pavla II. na r.2019

zverejnené: 21.05.2019

Prikazna zmluva PhDr. Miroslav Turcan 2019

zverejnené: 21.05.2019

Mandatna zmluva – Ing. Karol Fabry

zverejnené: 21.05.2019

Zmluva o spolupraci pri zbere a nakladani s pouzitym satstvom

zverejnené: 02.05.2019

Zmluva o sluzbach OPEN DOOR 150419-1

zverejnené: 29.04.2019

Zmluva o najme polnohospodarskej pody Tomas Jurasek

zverejnené: 14.03.2019

Zmluva o dielo – PROGRANT

zverejnené: 15.02.2019

Zmluva o poskytovani sluzieb a Mandatna zmluva ATH-PO

zverejnené: 31.01.2019

Slovanet – Zmluva o poskytovani verej. komunikac. sluzieb OcU

zverejnené: 31.01.2019

Slovanet – Zmluva o poskytovani verej. komunikac. sluzieb MS

zverejnené: 31.01.2019

Dohoda 19-37-50J-NS-1

zverejnené: 15.01.2019

Dohoda 19-37-012-4

zverejnené: 15.01.2019

Dohoda 19-37-012-3

zverejnené: 02.01.2019

Poistenie majetku Prva Komunalna Financna

zverejnené: 13.12.2018

Dodatok c.2 k zmluve o vykone spravy majetku obce – VVS

zverejnené: 19.11.2018

Dodatok c.9 – DPMP

zverejnené: 07.11.2018

Zmluva o najme nehnutelnosti – stary cintorin

zverejnené: 06.11.2018

Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb 2018-43

zverejnené: 03.10.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych sluzieb-Slovak Telekom

zverejnené: 20.09.2018

Zmluva o beznom ucte – Prima banka

zverejnené: 12.09.2018

Skupinove urazove poistenie na rok 2018

zverejnené: 12.09.2018

Dohoda 18-37-051-272

zverejnené: 19.07.2018

Protokol o odovzdani pozemkov SPF

zverejnené: 13.07.2018

Zmluva o spracuvani osobnych udajov Mesto Presov

zverejnené: 29.06.2018

Dodatok c.1 ATH PO

zverejnené: 20.06.2018

Dohoda 18-37-010-43

zverejnené: 15.05.2018

Prikazna zmluva PhDr. Miroslav Turcan

zverejnené: 23.04.2018

Zmluva o spolufinancovani CVC Mesto Presov 2018

zverejnené: 06.04.2018

Zmluva o dielo KOOR Vychod

zverejnené: 27.03.2018

Zmluva o sluzbach OPEN DOOR

zverejnené: 27.03.2018

Zmluva o spolufinancovani CVC GKA 2018

zverejnené: 23.03.2018

Dodatok c.1 k zmluve o vykone spravy majetku

zverejnené: 22.03.2018

Zmluva o spolufinancovani CVC JP r. 2018

zverejnené: 22.03.2018

Zmluva o spolufinancovani CVC ELBA r. 2018

zverejnené: 22.03.2018

Dohoda o vzajomnej spolupraci – DH a ZZ o. z. Chmelov

zverejnené: 14.02.2018

Mandatna zmluva ATH PO

zverejnené: 14.02.2018

Zmluva o poskytovani sluzieb ATH PO

zverejnené: 29.01.2018

Zmluva o poskytnuti sluzby SAKS Management

zverejnené: 15.01.2018

Dodatok c.8 – DPMP

zverejnené: 15.01.2018

Kupna zmluva – IBV Priecne

zverejnené: 21.12.2017

Zmluva o dielo – Diervilla

zverejnené: 01.12.2017

Zmluva o dielo PEhAES

zverejnené: 28.11.2017

Dohoda 17-37-012-218

zverejnené: 28.11.2017

Dohoda 17-37-012-216

zverejnené: 23.11.2017

Zmluva o dielo – SLOVANET

zverejnené: 16.11.2017

Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb

zverejnené: 13.11.2017

Prikazna zmluva c.53-PO-2017-POI

zverejnené: 20.11.2017

Zmluva o poskytovani sluzieb a Licencna zmluva c.2000-722

zverejnené: 20.09.2017

Zmluva o zabezpeceni zberu KO – Cukrarka

zverejnené: 13.09.2017

Skupinove urazove poistenie

zverejnené: 06.09.2017

Dohoda 17-37-050-162

zverejnené: 08.06.2017

Zmluva o spolufinancovani CVC Mesto Presov

zverejnené: 26.05.2017

Mandatna zmluva

zverejnené: 18.05.2017

Zmluva o spolufinancovani CVC GKA

zverejnené: 16.05.2017

Prikazna zmluva

zverejnené: 16.05.2017

Dohoda 17-37-054-62 – PZ

zverejnené: 16.05.2017

Dohoda 17-37-054-49

zverejnené: 04.05.2017

Zmluva o spolufinancovani CVC JP

zverejnené: 26.04.2017

SPP – Zmluva o dodavke plynu

zverejnené: 26.04.2017

Zmluva o spolufinancovani CVC ELBA

zverejnené: 25.04.2017

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastnickeho prava

zverejnené: 07.04.2017

Zmluva o dielo

zverejnené: 27.03.2017

Dodatok c.5 k zmluve o nakladani s KO a DSO

zverejnené: 20.03.2017

Zmluva o zriadeni vecneho bremena

zverejnené: 17.03.2017

Dodatok c.3 k Zmluve o zriadeni spolocneho obecneho radu

zverejnené: 02.03.2017

Kupna zmluva – Verejne osvetlenie

zverejnené: 20.02.2017

Dodatok k zmluve o poskytovani verejnych sluzieb

zverejnené: 16.02.2017

Dodatok c.1 – Dohoda 16-37-52A-275

zverejnené: 03.02.2017

Zmluva o spolufinancovani – CVC

zverejnené: 13.01.2017

Prikazna zmluva 41-PO-2016-EL

zverejnené: 13.01.2017

Prikazna zmluva 39-PO-2016-PL

zverejnené: 12.01.2017

Kupna zmluva

zverejnené: 16.12.2016

Zmluva o zriadeni vecneho bremena H

zverejnené: 16.12.2016

Dohoda o urovnani spornych narokov H

zverejnené: 16.12.2016

Zmluva o zriadeni vecneho bremena L

zverejnené: 16.12.2016

Dohoda o urovnani spornych narokov L

zverejnené: 14.12.2016

DOHODA 16-37-010-157

zverejnené: 06.12.2016

DOHODA 16-37-012-231

zverejnené: 25.11.2016

Zmluva – auditor

zverejnené: 25.11.2016

DPMP – Dodatok 7

zverejnené: 11.11.2016

Urazove poistenie UoZ

zverejnené: 08.11.2016

Dodatok c.1 Datove centrum obci a miest

zverejnené: 08.11.2016

DOHODA 16-37-52A-275

zverejnené: 26.10.2016

D-M Servis Licenn zmluva – dodatok

zverejnené: 05.10.2016

VVS zmluva o dielo 5536

zverejnené: 5.10.2016

VVS zmluva o dielo 5535

zverejnené: 05.10.2016

Zmluva o budcej zmluve Fuchs

zverejnené: 05.10.2016

VVS dodatok .1

zverejnené: 24.08.2016

Zmluva o zbere a zhodnoten odpadu

zverejnené: 22.07.2016

DOHODA 16-37-012-170

zverejnené: 08.07.2016

Dexia Komunal univerzalny uver

zverejnené: 28.06.2016

Zmluva o pripojeni VSD

zverejnené: 28.06.2016

Zmluva pre urazove poistenie Komunalna

zverejnené: 28.06.2016

Zmluva o vydani platobnej karty Prima Banka

Dodatok 1 DEUS

zverejnené: 28.06.2016

Zmluva o pouvan poovnho revru Dela

zverejnené: 28.06.2016

Zmluva Remek

zverejnené: 28.06.2016

Sublicenn zmluva CBS

zverejnené: 28.06.2016

Dodatok .5 MHD

zverejnené: 28.06.2016

Zmluva VVS KD

zverejnené: 28.06.2016

Zmluva VVS M

zverejnené: 03.06.2016

ENVI-PAK zmluva

zverejnené: 01.06.2016

Slovanet zmluva o dielo

zverejnené: 13.04.2016

Zmluva o elektronickej komunikacii

zverejnené: 01.04.2016

Dohoda o vzajomnej pomoci – cestovn Lesnicka

zverejnené: 30.03.2016

Prevdzkova zmluva VVS

zverejnené: 18.03.2016

Zmluva PRO

zverejnené: 18.03.2016

UPSVaR Dodatok 1

zverejnené: 18.03.2016

Slovak Telekom Dodatok

zverejnené: 29.02.2016

Zmluva Inta vyvoz zivocisnych prod. MS

zverejnené: 26.02.2016

Slovanet OcU

zverejnené: 26.02.2016

Slovanet MS

zverejnené: 08.02.2016

Zmluva ENVI – PAK

zverejnené: 04.02.2016

Zmluva o najme

zverejnené: 04.02.2016

Zmluva o poskytnuti asistencnej pomoci v oblasti socialnych slu

zverejnené: 03.02.2016

MHD dodatok 6

zverejnené: 13.01.2016

Dodatok 2 k zmluve o zriaden spolonho obecnho radu

zverejnené: 04.01.2016

Zmluva SAKS Management

zverejnené: 21.12.2015

Zmluva Vchodoslovensk regin n.o. kkla

zverejnené: 11.12.2015

Poistka Dodatok 3

zverejnené: 10.12.2015

zmluva DataCentrum

zverejnené: 18.11.2015

Primabanka multiciplny ver – Zmluva

zverejnené: 18.11.2015

Prima banka bankozmenka – Dohoda

zverejnené: 18.11.2015

Dexia komunal uver – Dodatok 3

zverejnené: 05.11.2015

Dohoda UPSVaR 1537054174SnZ

zverejnené: 04.11.2015

Dohoda UPSVaR 153750J43

zverejnené: 04.11.2015

Notarska zapisnica Straka

zverejnené: 04.11.2015

Notarska zapisnica Kozlova

zverejnené: 08.09.2015

VSD zmluva o pripojeni

zverejnené: 07.09.2015

SPP zmluva o dodavke plynu

zverejnené: 04.09.2015

kanalizacia Dodatok 1 rozpocet

zverejnené: 04.09.2015

kanalizacia Dodatok 1

zverejnené: 28.09.2015

VVS o dodvke vody

zverejnené: 15.07.2015

dohoda soc poistovna

zverejnené: 25.06.2015

zmluva kanalizacia ING Stavby

zverejnené: 25.06.2015

Premier consult

zverejnené: 22.04.2015

zmluva na zabezpecenie vyvozu odpadu GG

zverejnené: 22.04.2015

VSD pripojenie do distribucnej sustavy Teriakovce 9001

zverejnené: 22.04.2015

VSD pripojenie do distribucnej sustavy Teriakovce 1

zverejnené: 08.04.2015

dohoda 15 37 054 69 UPSVaR

zverejnené: 08.04.2015

Zmluva o spoluprci 5 2015 PSI

zverejnené: 23.03.2015

Priloha 1 MZP Teriakovce-vodovod-rozsirenie

zverejnené: 23.03.2015

zmluva usk stav prac rekonstrukcia KD

zverejnené: 23.03.2015

zmluva Urban Planning

zverejnené: 23.03.2015

Zmluva splaskova kanalizacia

zverejnené: 23.03.2015

zmluva s VVS

zverejnené: 23.03.2015

zmluva OSO a VO rekonstr KD

zverejnené: 23.03.2015

zmluva O2 2

zverejnené: 23.03.2015

zmluva O2 1

zverejnené: 23.03.2015

zmluva o vkladovom ucte

zverejnené: 23.03.2015

Zmluva o vkladovom ucte UniCredit Bank

zverejnené: 23.03.2015

Zmluva o rekonstrukcii verejneho osvetlenia

zverejnené: 23.03.2015

Zmluva o rekonstrukcii inf syst obce

zverejnené: 23.03.2015

zmluva o odbornej pomoci

zverejnené: 23.03.2015

Zmluva o NFP s PPA rekonstr KD

zverejnené: 23.03.2015

zmluva o najme nebyt priestorov

zverejnené: 23.03.2015

Zmluva o dielo Movyrob

zverejnené: 23.03.2015

Zmluva o CSOB bennefit konte

zverejnené: 23.03.2015

Zmluva MZP Teriakovce-vodovod-rozsirenie

zverejnené: 23.03.2015

zmluva KD rekonstrukcia projekt

zverejnené: 23.03.2015

zmluva grantovy ucet

zverejnené: 23.03.2015

zmluva dozor chodniky 2

zverejnené: 23.03.2015

VVS a.s. 2114476770

zverejnené: 23.03.2015

VVS a.s. 13242005

zverejnené: 23.03.2015

VVS 2114578426

zverejnené: 23.03.2015

vodovod_zmluva_o_dielo_Ekosvip

zverejnené: 23.03.2015

VODOVOD_zmluva_dozor

zverejnené: 23.03.2015

Vodovod_dozor_dodatok_1

zverejnené: 23.03.2015

Vodovod_dodatok_2_Alstav

zverejnené: 23.03.2015

vodovod dodatok 3

zverejnené: 23.03.2015

vodovod dodatok 1 ekosvip

zverejnené: 23.03.2015

Vecne_Bremeno_Zmluva_O_Zriadeni

zverejnené: 23.03.2015

V. Baloga FV 2812101

zverejnené: 23.03.2015

usk stav prac rekonstrukcia KD dodatok 1

zverejnené: 23.03.2015

Urazove poistenie

zverejnené: 23.03.2015

UPSVaR MOS

zverejnené: 23.03.2015

UPSVaR dohoda absolvenska prax

zverejnené: 23.03.2015

UPSVaR dohoda 50 j

zverejnené: 23.03.2015

UPSVaR dodatok k dohode-vytvorenie noveho pracovneho miesta

zverejnené: 23.03.2015

UniCredit Bank dohoda o vklade

zverejnené: 23.03.2015

T-mobile 7100113016

zverejnené: 23.03.2015

T-mobile 1368056

zverejnené: 23.03.2015

T-com 7724991481

zverejnené: 23.03.2015

T-Com 7723976940

zverejnené: 23.03.2015

T-com 5724968526

zverejnené: 23.03.2015

T-Com 4723953739

zverejnené: 23.03.2015

T-Com 1722936578

zverejnené: 23.03.2015

Suvaha spol. s.r.o. VF 108000445

zverejnené: 23.03.2015

SPP a.s

zverejnené: 23.03.2015

SPP a.s. 7416645731

zverejnené: 23.03.2015

SPP a.s. 7281979963

zverejnené: 23.03.2015

SPP a.s. 3301004426

zverejnené: 23.03.2015

SPP a.s. 3160040197

zverejnené: 23.03.2015

SPP 7450049562

zverejnené: 23.03.2015

SPP 7416645731

zverejnené: 23.03.2015

SPP 7297004974

zverejnené: 23.03.2015

SOZA 2111108821

zverejnené: 23.03.2015

Slovak telekom a.s

zverejnené: 23.03.2015

Slovak Telekom a.s. 6722959206

zverejnené: 23.03.2015

SLOVAK TELEKOM 50611167159111

zverejnené: 23.03.2015

SLOVAK TELEKOM 5061117321911

zverejnené: 23.03.2015

RTVS s.r.o

zverejnené: 23.03.2015

Rekonstrukcia obecneho parku

zverejnené: 23.03.2015

Prima Banka navrh zmluvy

zverejnené: 23.03.2015

Priloha 3 MZP Teriakovce-vodovod-rozsirenie

zverejnené: 23.03.2015

Priloha 2 MZP Teriakovce-vodovod-rozsirenie

zverejnené: 23.03.2015

predajna zmluva Ivanko

zverejnené: 23.03.2015

Poistna zmluva MS

zverejnené: 23.03.2015

Otto Office B2s29400

zverejnené: 23.03.2015

osvetlenie Dodatok 2

zverejnené: 23.03.2015

osvetlenie dodatok 1

zverejnené: 23.03.2015

Orange Slovensko a.s. VF 8791133335

zverejnené: 23.03.2015

Orange Slovensko a.s. 8791659218

zverejnené: 23.03.2015

Orange a.s. 2104002497

zverejnené: 23.03.2015

Orange 2107525175

zverejnené: 23.03.2015

Obec Petrovany c 2011053

zverejnené: 23.03.2015

Notarska zapisnica

zverejnené: 23.03.2015

MPC_zmluva_o_prevode_hnut_majetku

zverejnené: 23.03.2015

Mandatna_zmluva_dozor_kanalizacia

zverejnené: 23.03.2015

mandatna SQM

zverejnené: 23.03.2015

Jurasek Viliam 2011003

zverejnené: 23.03.2015

Jan_Velebir_dodatok_1

zverejnené: 23.03.2015

JAN_Velebir

zverejnené: 23.03.2015

ISK darovacia zmluva

zverejnené: 23.03.2015

img063

zverejnené: 23.03.2015

IMASS zmluva

zverejnené: 23.03.2015

IMASS dodatok

zverejnené: 23.03.2015

IFOsoft v.o.s. 112001140

zverejnené: 23.03.2015

IFO soft 112703474

zverejnené: 23.03.2015

Chodnik Zmluva o poskytnuti NFP

zverejnené: 23.03.2015

hodiny135

zverejnené: 23.03.2015

geolog_prieskum_zmluva

zverejnené: 23.03.2015

geolog prieskum dod

zverejnené: 23.03.2015

FEREX s.r.o. 20010094

zverejnené: 23.03.2015

EEPro-zmluva o buducej kz

zverejnené: 23.03.2015

DP dodatok 4

zverejnené: 23.03.2015

Doxx dodatok

zverejnené: 23.03.2015

Dohoda UPSVaR

zverejnené: 23.03.2015

Dohoda uhradzanie cestovneho

zverejnené: 23.03.2015

Dohoda o poskytnuti financnych prostriedkov

zverejnené: 23.03.2015

Dohoda CVC rimkatcirk

zverejnené: 23.03.2015

Dohoda CVC Presov

zverejnené: 23.03.2015

Dohoda CVC grkatarc

zverejnené: 23.03.2015

dodatok MHD

zverejnené: 23.03.2015

Dodatok 3 nakladanie s komunalnym odpadom

zverejnené: 23.03.2015

Dodatok 2 BB projekt

zverejnené: 23.03.2015

Dodatok 3 MHD

zverejnené: 23.03.2015

dodatok 1 SQM

zverejnené: 23.03.2015

Dodatok 1 MZP Teriaovce-vodovod-rozsirenie

zverejnené: 23.03.2015

Dodatok 1 BB projekt

zverejnené: 23.03.2015

Dexia Komunal univerzalny uver

zverejnené: 23.03.2015

Dexia komunal eurofondy uver

zverejnené: 23.03.2015

D-Band servis VF2011347

zverejnené: 23.03.2015

Darovacia zmluva Orange

zverejnené: 23.03.2015

Bonafide ziadost o NFP

zverejnené: 23.03.2015

Bonafide dodatok 1

zverejnené: 23.03.2015

Bona fide sluzba VO

zverejnené: 23.03.2015

ASA Slovensko spol. s.r.o. 0156001033

zverejnené: 23.03.2015

ASA Slovensko s.r.o. 0156000996

zverejnené: 23.03.2015

Poistna zmluva majetok obce dodatok 2

zverejnené: 23.03.2015

Poistna zmluva majetok obce dodatok 1

zverejnené: 30.10.2014

poistna zmluva majetok obce

zverejnené: 23.04.2014

Zmluva o dielo BB kanalizcia